از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

تماس با ما

آدرس: تاکستان - خیابان امام موسی صدر - فروشگاه حافظ

تماس با چیمنه - سوپرمارکت آنلاین

تاکستان خیابان امام موسی صدر تقاطع علامه امینی - فروشگاه حافظ

: تلفن 02835241934-5

پست الکترونیکی :info@chimaneh.com